Rachot starých náhrobků (3:43)

Víko rakve temně duní o promrzlou zem
Ten, co dávno mrtev jest, se dere z hrobu ven
Oživený zvukem půlnočního zvonu
rozhodl se opustit temnotu svého hrobu
Skřípavý zvuk rozlehne se temnou zimní nocí
Zastavit to vzkříšení už není v ničí moci
Zasněženým hřbitovem se nesou zvuky táhlé
a kameny náhrobní se odsouvají náhle

Starý hřbitov ožívá kletbou probuzen
Rachot starých náhrobků rozechvívá zem
Umrlci jsou vzbuzeni, ukrývá je noc
Kletba v smrti vyřčená dává jim tu moc

Ti co v rakvích roky hnili, hýbat se teď začnou
Svit luny za noci zimní dá jim sílu značnou
Jen mrtvolný zápach, tkáně tlející
doprovází pohyb této hmoty hnijící
Každou noc se budí, nechce se jim spát
Ze svých hrobů vylezou, vždyť rovně můžou stát
Zvon je z rakví vytáhne, má na ně tu moc
Stará kletba stále platí, nečistou má moc